معرفی پایگاه سوشیولوژی سورس آلتیمیت از ابسکوهاست

Sociology Source Ultimate (ebscohost)

پایگاه سوشیولوژی سورس آلتیمیت با معرفی کردن بیشترین تعداد ژورنال های تمام متن و هم ترازخوانی شده نسبت به تمامی پایگاه های مشابه خودش، منابع بسیار مهم را برای دانشجویانی که رفتار و تعاملات اجتماعی را مطالعه می کنند، فراهم می آورد.

پوشش کامل

سوشیولوژی سورس آلتیمیت برای فراهم کردن گستره کاملی از پژوهش ها، شامل تعداد زیادی عناوین ضروری نمایه شده در نمایه های استنادی برجسته و هم چنین صدها ژورنال علمی تمام متن استناد داده شده در نمایه های موضوعی مهم می شود. علاوه بر این نمایه های کامل برای کتاب ها، مونوگراف ها، مقالات کنفرانس ها و دیگر منابع غیر ژورنالی در این پایگاه فراهم شده است.

محتوای بین المللی

حضور صدها ژورنال تمام متن به زبان انگلیسی و زبان های دیگر از آسیا، اقیانوسیه، اروپا و آمریکای لاتین در این پایگاه، چشم اندازی جهانی از پژوهش در حوزه تجربیات انسانی را به وجود می آورد.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • ۱۰۷۲ ژورنال و مجله تمام متن و فعال
 • ۱۰۰۹ ژورنال هم ترازخوانی شده فعال
 • ۶۸۱ ژورنال هم ترازخوانی شده بدون محدودیت
 • ۶۰۱ ژورنال تمام متن فعال نمایه شده در وب آو ساینس و اسکوپوس

موضوعات

 • رفتار انحرافی
 • تبعیض
 • توسعه اقتصادی
 • روابط خانوادگی
 • هویت جنسیتی
 • مهاجرت
 • رشد جمعیت
 • فقر و ثروت
 • اعتقادات مذهبی
 • جنبش های اجتماعی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/sociology-source-ultimate

این متن ترجه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/sociology-source-ultimate