معرفی پایگاه ایسابل سیمپتوم چکر از ابسکوهاست

Isabel Symptom Checker (ebscohost)

ایسابل سیمپتوم چکر یک ابزار منحصر به فرد و قوی برای بالا بردن فعالیت و نیرومند کردن مصرف کنندگان شبکه های مراقبتی می باشد. این پایگاه که منطبق بر پایگاه ایسابل (ابزار کمک تشخیصی متخصصان) می باشد، برای استفاده بیماران و مصرف کنندگان شبکه های مراقبتی، طراحی شده است.

منبع معتبر برای بیماران و مصرف کنندگان

بیماران می توانند با استفاده از این پایگاه عالی و محتوای شواهد مدار و یکپارچه آن در بخش هلث لایبرری به یک منبع معتبر برای اطلاعات مرتبط به علایم و بیماری ها دسترسی داشته باشند. آن ها با وارد کردن علایم خود به زبان روزمره می توانند از طریق گفتگو با یک مراقب سلامتی درباره وضعیت خود به اطلاعاتی که نیاز دارند، دست یابند.

بالا بردن میزان فعالیت بیماران با استفاده از سیمپتوم چکر

  • در ارتباط نگه داشتن بیماران و مصرف کنندگان با سیستم مراقبتی از طریق فراهم آوردن نیازهای اطلاعاتی آن ها
  • هدایت بیماران از طریق اینترنت به وسیله یک منبع معتبر
  • بالا بردن ارتباط با فراهم کنندگان
  • جذب بیماران به سمت کلینیک و متخصصان خود از طریق لینک در پایگاه
  • ارتباط با بیماران و کاربران خدمات، از طریق ایجاد پلتفرمی شامل مسائلی که بیماران با آن­ها رو به رو هستند.
  • استفاده از نتایج سیمپتوم چکر و تریاژ (Triage) قبل از ویزیت بیماران برای بالا بردن فعالیت آن ها و هم چنین اثربخشی ویزیت

ادغام آسان پایگاه با سیستم مراقبتی کلینیک ها

این پایگاه می تواند به آسانی با وبسایت و پرتال بیماران هر کلینیک ادغام شود یا آرم کلینیک ها به طور کامل بر آن نهاده شود.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/isabel-symptom-checker

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/isabel-symptom-checker