معرفی پایگاه تمام متن آمریکا: هیستوری اند لایف از ابسکوهاست

America: History and Life with Full Text (ebscohost)

این پایگاه مشخصا تاریخ و فرهنگ آمریکا و کانادا را از پیش از تاریخ تا به حال، پوشش می دهد و شامل صدها ژورنال و کتاب تاریخی تمام متن به علاوه ویژگی های مفیدی مانند امکان جستجو از طریق دوره زمانی می باشد.

محتوای علمی تمام متن

پوشش قوی این پایگاه از ژورنال های انگلیسی زبان، توسط دیدگاه بین المللی آن به موضوعات و اتفاقات تعدیل می شود. خلاصه های مطالبی که در اصل به زبان های دیگر منتشر شده اند، به انگیسی در دسترس اند.

آمریکا: هیستری اند لایف تمامی ژورنال های مهم حوزه موضوعی خود، مطالب تاریخی ایالتی و محلی و مقالات انتخاب شده از ژورنال های علمی را پوشش می­دهد.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: تاریخی

مناسب برای: شرکت ها، دولت، دبیرستان ها، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی

محتوا

  • پوشش تمام متن بیش از ۲۸۰ ژورنال و بیش از ۸۰ کتاب
  • منابع استناد داده شده قابل جستجو برای بیش از ۴۵۰ عنوان کلیدی
  • استنادها و لینک هایی به مرورهای کتاب ها و رسانه ها
  • نمایه سازی زمانی و توانایی محدود کردن جستجو از نظر زمانی
  • خلاصه های انگلیسی مقالات چاپ شده به بیش از ۴۰ زبان
  • امکان جستجو از طریق دوره زمانی
  • نمایه سازی بیش از ۱۸۰۰ ژورنال از سال ۱۸۳۶ تا به حال
  • پوشش بعضی از موضوعات از قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/america-history-life-full-text

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/america-history-life-full-text