معرفی پایگاه منتال مژرمنتس یربوک از ابسکوهاست

Mental Measurements Yearbook (ebscohost)

این پایگاه که توسط مرکز بروس برای آزمون گیری در دانشگاه نبراسکا تولید شده است، راهنمایی های گسترده ای درباره ابزارهای آزمون گیری کنونی فراهم می آورد. این آزمون ها که برای تمامی کاربران از افراد تازه کار گرفته تا متخصصان کاربرد دارد، شامل اطلاعاتی برای ارزیابی در روانشناسی، آموزش، کسب و کار و رهبری می باشد.

نوشته شده توسط متخصصان مربوطه

تمامی ورودی های پایگاه شامل اطلاعات توصیفی (هدف تست، انتشارات، قیمت، جمعیت و نمرات) و مرورهای ویرایشی نوشته شده توسط متخصصان مربوطه می باشد. یک آزمون برای وارد شدن به این پایگاه باید به طور تجاری در دسترس باشد، به زبان انگلیسی منتشر شده باشد، و به تازگی طراحی یا به آخرین ورژن خود ویرایش شده باشد.

این مجموعه که در ابتدا توسط اسکارکی بروس منتشر شده است، به کاربران اجازه می دهد درباره دنیای پیچیده آزمون ها قضاوت های آگاهانه انجام دهند و برای انتخاب هر کدام آگاهانه تصمیم بگیرند. ابسکوهاست علاوه بر خود مجموعه، آرشیو آن را نیز در دسترس قرار می دهد که در نتیجه شامل تمامی مجموعه از اولین ویرایش آن در سال ۱۹۳۸ تا به حال می شود.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: روانشناسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • مرورهای تمام متن برای بیش از ۳۰۰۰ ابزار آزمون گیری کنونی
  • ویرایش های قبلی مجموعه از سال ۱۹۳۸ و فراهم آوردن بیش از ۱۰۰۰۰ مرور تمام متن

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/mental-measurements-yearbook

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/mental-measurements-yearbook