معرفی پایگاه منتال مژرز یربوک ویت تستس این پرینت از ابسکوهاست

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (ebscohost)

این منبع که توسط مرکز بروس برای آزمون گیری در دانشگاه نبراسکا تولید شده است، برای ارزیابی ابزارهای آزمون گیری کنونی بسیار مهم است. این آزمون ها که برای تمامی کاربران از افراد تازه کار گرفته تا متخصصان کاربرد دارد، شامل مرورهای تمام متن آزمون های روانشناسی، آموزش، کسب و کار و رهبری می باشد. علاوه بر این، این منبع برای تمامی آزمون ها انگلیسی زبان منتشر شده که به طور تجاری در دسترس هستند، اطلاعات کتابشناختی فراهم می آورد.

نوشته شده توسط متخصصان مربوطه

تمامی ورودی های پایگاه شامل اطلاعات توصیفی (هدف تست، انتشارات، قیمت، جمعیت و نمرات) و مرورهای ویرایشی نوشته شده توسط متخصصان مربوطه می باشد. یک آزمون برای وارد شدن به این پایگاه باید به طور تجاری در دسترس باشد، به زبان انگلیسی منتشر شده باشد، و به تازگی طراحی یا به آخرین ورژن خود ویرایش شده باشد.

این مجموعه که در ابتدا توسط اسکارکی بروس منتشر شده است، به کاربران اجازه می دهد درباره دنیای پیچیده آزمون ها قضاوت های آگاهانه انجام دهند و برای انتخاب هر کدام آگاهانه تصمیم بگیرند. ابسکوهاست علاوه بر خود مجموعه، آرشیو آن را نیز در دسترس قرار می دهد که در نتیجه شامل تمامی مجموعه از اولین ویرایش آن در سال ۱۹۳۸ تا به حال می شود.

تستس این پرینت (تی پی آی)

این منبع نیز که توسط مرکز بروس برای آزمون گیری در دانشگاه نبراسکا منتشر شده است، پایگاه تستس این پرینت را با مچموعه منتال مژرز یربوک ادغام می کند. تی پی آی یک منبع کتابشناختی برای تمامی آزمون های انگلیسی زبان منتشر شده که به طور تجاری در دسترس هستد، می باشد. شاخص نمره گذاری آن به کاربران این اجازه را می دهد که آن چه را توسط هر آزمون اندازه گیری می شود، شناسایی کنند. تی پی آی درباره آزمون ها اطلاعات مهمی همچون هدف، جمعیت مورد بررسی آزمون، قیمت، ناشر، وضعیت چاپ، مخفف نام آن، تاریخ نشر و نویسندگان آن را فراهم می آورد.

علاوه بر این، این پایگاه خوانندگان را به مرورهای مهم و بی پرده موجود در مجموعه منتال مژرز یربوک راهمایی می کند. تی پی آی یک منبع ضروری برای متخصصان آموزش، روانشناسی و کسب و کار و هم چنین علاقه مندان به حوزه آزمون و آزمون کیری می باشد.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: روانشناسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • مرورهای تمام متن برای بیش از ۳۰۰۰ ابزار آزمون گیری کنونی
  • ویرایش های قبلی مجموعه از سال ۱۹۳۸ و فراهم آوردن بیش از ۱۰۰۰۰ مرور تمام متن
  • فراهم آوردن تی پی آی، یک منبع کتابشناختی برای تمامی آزمون های انگلیسی زبان منتشر شده که به طور تجاری در دسترس هستند.

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/mental-measurements-yearbook-tests-print

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/mental-measurements-yearbook-tests-print