سرویس خدمات ابری مجلات

در این سرویس دانشگاه، کتابخانه، سازمان می تواند فضای مورد نیاز مجلات خود را تهیه کند (مثلا برای ده عنوان نشریه با آرشیو سه ساله فرض می کنیم دو گیگابایت فضا لازم دارد) و بر اساس نیازمندی های خود دسترسی تعیین کند (معمولا بر اساس آی پی :کسانی که در آن محدوده از آی پی باشند امکان دانلود مطالب را دارا می باشند) ما اکانت و فضای تعیین شده را در اختیار مشتری قرار می دهیم آموزش های لازم نیز ارائه می شود و یا اینکه به YaBeSH واگذار می شود.

نمونه ی این کار در وب سایت مپنا مگز موجود می باشد که برای مشتری آخرین شماره مجلات مورد نظر بصورت آنلاین و بر اساس دسترسی در محدوده ی آی پی ها ارائه شده است.

ضمنا ما توانایی تأمین تمام مجلات مورد نظر دانشگاه، کتابخانه  و سازمان چه به صورت اشتراک سالیانه و چه به صورت آرشیو را داریم. این ها می تواند هم بصورت آنلاین در فضای ابری اشتراکی ارائه شود و هم می تواند بصورت آفلاین به مشتری ارائه شود تا در نرم افزارهای خود واریز کندو هم اکنون ما سالیانه در حدود ۵۰۰ عنوان نشریه لاتین برای مشتریان خود تأمین میکنیم.

ضمنا مجلات فارسی که مشتری مشترک است نیز در پلتفرم ابری قابلیت بارگزاری دارد.نمونه کتابدار ۲٫۰  گزیده مدیریت