معرفی پایگاه اطلاعاتی Engineeringvillage – اکانت اختصاصی

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی – Engineering Village

این بانک اطلاعاتی جامع مھندسی که محصول شرکت اطلاعاتی Elsevier Engineering Information در زمینه ھای فنی و مھندسی است و امکان جستجو در ٧میلیون چکیده مقالات مجلات فنی مھندسی، گزارش‌ھای فنی، مقالات ارائه شده در کنفرانس ھا و سمینارھا و گزارش ھای ثبت اختراعات و استانداردھا را به محققین می دھد.

اکانت اختصاصی EngineeringVillage در یابش

برای خرید اکانت اختصاصی با یابش تماس بگیرید:
[email protected]