معرفی پایگاه اطلاعاتی Access Science – اکانت اختصاصی

معرفی پایگاه اطلاعاتی Access Science

دانشنامه‌ی علمی و صنعتی است که شامل ۸۷۰۰ مقاله و ۳۰۰۰ بیوگرافی چهره های علمی شناخته شده است.

 

اکانت اختصاصی Access Science در یابش

 

برای خرید اکانت اختصاصی با یابش تماس بگیرید:
[email protected]