پایگاه اطلاعاتی اکسس بیومدیکال ساینس

معرفی پایگاه اطلاعاتی Access Biomedical Science

این پایگاه یک منبع آنلاین جامع برای دانشجویان، اساتید و محققان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در زمینه های علوم پزشکی است که محتوای تخصصی موضوعات اساسی اعم از بهداشت عمومی و داروسازی، مهندسی پزشکی، سم شناسی، علوم اعصاب، بیوانفورماتیک و موارد دیگر را برای تحقیق و بررسی در بر می گیرد.

برای ثبت درخواست با ما تماس بگیرید
http://lib.yabesh.ir/request/