معرفی پایگاه اطلاعاتی Access Cardiology – اکانت اختصاصی

معرفی پایگاه اطلاعاتی Access Cardiology

AccessCardiology از پزشکی مک گرا-هیل از طریق مراجعه به کارشناسان برجسته در زمینه قلب و عروق در زمینه هایی مانند قلب شناسی مداخله ای و الکتروفیزیولوژی ، به جدیدترین استانداردهای مراقبت ، تحقیق و آزمایشات بالینی می پردازد.

 

اکانت اختصاصی Access Cardiology در یابش

 

برای خرید اکانت اختصاصی با یابش تماس بگیرید:
[email protected]