معرفی پایگاه اطلاعاتی Access HemOnc – اکانت اختصاصی

معرفی پایگاه اطلاعاتی Access HemOnc

منبعی برای تحقیقات آناتولوژی خون شناسی است. که به طور مرتب به روز می شود و برای سرطان شناسی از اصول اولیه می باشد.

 

اکانت اختصاصی Access HemOnc در یابش

 

 

برای خرید اکانت اختصاصی با یابش تماس بگیرید:
[email protected]