حسین حیدری / کارآفرین، مربی
رهبر یک گروه چابک و قدرتمند، یک کارآفرین از نسل دهه شصتی ها هستم ی جورایی هم ایده پردازی شرکت هم انجام میدم. به مربی گری در حوزه ی استارت آپ ها، خلاقیت و نوآوری، سواد اطلاعاتی و رسانه ای، هرازگاهی اشتغال دارم. " متخصص جستجو در اینترنت و منابع اطلاعاتی" نیز هستم و یک عالمه مهارت های خرد و ریز دیگه! من، کمال، سیدعلی، سید مسعود، حسام، مسعود، مهدی، محمدرضا واخیرا رضا هم بما پیوسته. البته یک عالمه دوست و رفیق همکار از کتابداران 2.0
09151105285
مشهد - گروه فناوری تلاش و توسعه
حسین حیدری اینو ریدر (وبلاگ دون من)

اینو ریدر (وبلاگ دون من).