حسین حیدری / کارآفرین، مربی
رهبر یک گروه چابک و قدرتمند، یک کارآفرین از نسل دهه شصتی ها هستم ی جورایی هم ایده پردازی شرکت هم انجام میدم. به مربی گری در حوزه ی استارت آپ ها، خلاقیت و نوآوری، سواد اطلاعاتی و رسانه ای، هرازگاهی اشتغال دارم. " متخصص جستجو در اینترنت و منابع اطلاعاتی" نیز هستم و یک عالمه مهارت های خرد و ریز دیگه! من، کمال، سیدعلی، سید مسعود، حسام، مسعود، مهدی، محمدرضا واخیرا رضا هم بما پیوسته. البته یک عالمه دوست و رفیق همکار از کتابداران 2.0
09151105285
مشهد - گروه فناوری تلاش و توسعه
حسین حیدری رزومه ی اجرایی

رزومه ی اجرایی.

هم اکنون

 • مدیر گروه فناوری تلاش و توسعه/یابش (خدمات کتابخانه ای)
 • مؤسس و مدیر اجرایی استارت آپ  نگاشت، بُکو
 • مدیرمسئول مجله ی Lib2mag.ir کتابدار ۲٫۰
 • همکار افتخاری کتابخانه “مکتبه العتبه الحسینیه المقدسه” – کربلاء
 • داور علمی نشریه پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
 • داور علمی نشریه  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

فعالیت های اجرایی (قبل از دانشگاه) :

 • ابتدایی : کسب وکار خانگی (تولیدی پوشاک)
 • ابتدایی : کسب افتخارات در رشته های مختلف فرهنگی و قرآنی
 • راهنمایی: کتابدار افتخاری کتابخانه ی عمومی مشهد۷۴-۷۶
 • راهنمایی : انجام بیش از ۱۰۰۰ عنوان صحافی کتاب برای کتابخانه ی عمومی مشهد
 • راهنمایی : مسئول کتابخانه و عضو هلال احمر مدرسه
 • راهنمایی : مسئول فروشگاه تعاونی مدرسه
 • دبیرستان : برگزاری فوق برنامه های متنوع و کسب افتخارات در رشته های مختلف فرهنگی و قرآنی
 • دبیرستان : عضو و مسئول انجمن اسلامی دبیرستان
 • دبیرستان : راه اندازی کتابخانه ی فرهنگی مسجد
 • دبیرستان : مهارت های جوشکاری و ماشین سازی در کارگاه های صنعتی

فعالیت های اجرایی (دانشگاه) :

 1. همکار دانشجویی دفتر اینترنشیپ ٬ دفتر ارتباط با جامعه٬ دفتر مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری و دفتر هسته کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰
 2. برگزاری همایش های متعدد در زمینه های کارآفرینی، مهارت ها و … در دانشکده های مختلف دانشگاه
 3. برگزاری نمایشگاه های اینترنشیپ و نمایشگاه های کارآفرینی در دانشگاه
 4. تأسیس کانون تلاش و توسعه – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی ۸۳-۸۴
 5. مسئولیت اتاق رایانه دانشجویی دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی ۱۳۸۳
 6. عضو هیئت مؤسس شرکت فناوران فردا- به شماره ثبت۲۴۳۸۶
 7. عضو هیئت مؤسس و مدیر عامل شرکت داده پردازی تلاش و توسعه به شماره ثبت ۲۵۰۰۲ (از سال ۱۳۸۴)
 8. برگزاری سمینار های مختلف فرصت های شغلی در رشته های جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی، زبان های خارجیدفتر کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد- پائیز ١٣٨٨
 9. همکار تائید ثبت اختراع در حوزه ی مهندسی مواد (۲مورد)- دفتر مالکیت های فکری دانشگاه فردوسی مشهد -۱۳۸۸
 10. برپایی نمایشگاه همایش دهمین سال اجرای طرح اینترنشیپ دانشگاه فردوسی مشهدتیرماه ١٣٨٩
 11. همکاری در برگزاری همایش کیفیت – انجمن علمی صنایع – ۱۳۸۹
 12. عضو هیئت امنای مرکز رشد فناوری – دانشگاه فردوسی – ۱۳۸۶
 13. طراحی آشنایی با مهندسی مواد بصورت در محل(in-situ)  در هنگام انتخاب رشته دانش آموزان برای کنکور – انجمن علمی مهندسی مواد ومتالورژی – دانشگاه فردوسی مشهد- ۱۳۸۴
 14. نماینده­ی مدیریت هسته کارآفرینی در راه اندازی و راهبری اولین مرکز رشد فناوری دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶