کنفرانس های اشتباهی: چگونه کنفرانس های غیر معتبر را شناسایی کنیم؟

Conference mistake

جدیدا” به نظر می رسد روش های نوین تری برای بازار مکاره ی خرید و فروش مدارک علمی و مقالات توسط یکسری شرکت های خصوصی به وجود آمده است و آن ادامه مطلب…

تفاوت میان Citation information و Bibliographical information

llt4p757 copy

در اغلب پایگاه های اطلاعاتی استنادی مانند اسکوپوس، وب آو ساینس و امثالهم مشاهده می شود دو کلمه ی Bibliograpy  و Citation متفاوت از هم بکار می روند و خیلی ادامه مطلب…

مروری بر محصولات وب آو ساینس

WebOfScience

عنوان پایگاه: وب آو ساینس Web Of Science محصولی از: تامسون رویترز -آمریکا Thomson Rueters نوع پایگاه:استنادی حوزه ی پوششی : کلیه ی موضوعات مهندسی، علوم،پزشکی،انسانی و کشاورزی سال های ادامه مطلب…