پسوردهای ویژه انتشارات گیل Gale

کتاب های مرجع انتشارات گیل #پزشکی جهت استفاده ی کتابداران پزشکی، دانشجویان و اساتید دسترسی در کانال پسوردهای دانشگاهی و بانک های اطلاعاتی دسترسی در کانال پسوردهای دانشگاهی و بانک ادامه مطلب…

پسوردهای ویژه رشته پزشکی

دسترسی به منابع کتابخانه بهداشت استنفورد Health & Wellness Resource Center offers access to thousands of full-text medical journals, magazines, reference works, multimedia, and more. Perfect for researchers  

دسترسی رایگان به پایگاه اسکوپوس Scopus

اسکوپوس بزرگ‌ترین پایگاه دادۀ چکیده و استنادی از انتشارات الزویر است، شامل ۲۶۵ رکورد که ۶۸ میلیون رکورد آن اطلاعات کامل فراداده ی مقالات را شامل می شود و اطلاعات ادامه مطلب…

دسترسی رایگان به اولریخ Ulrich

پایگاه اولریخ Ulrich یک وب سایت اطلاعاتی برای ارائه ی اطلاعات کامل و کافی نسبت به مجلات علمی، پژوهشی، تجاری،و…. می باشد. این پایگاه که متعلق به شرکت پروکوئست می ادامه مطلب…

صفحه 2 از 212