با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

انجمن مهندسی روشنایی آمریکا

انجمن مهندسی روشنایی آمریکا
 معرفی انجمن مهندسی روشنایی آمریکا IES Illuminating Engineering Society این انجمن از سال ۱۹۰۶ تاسیس شده و بیش از ۱۰۰ سال است که اقدام به ارائه خدمات در زمینه روشنایی و نورپردازی و ارتقاء دانش اعضای خود به کمک برنامه ها، نشریات، استانداردها، پژوهش ها و آموزش ها ...