با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

پایگاه اطلاعاتی پت بیس

پایگاه اطلاعاتی پت بیس
 معرفی پایگاه جستجوی پتنت PatBase این پایگاه اطلاعاتی یکی دیگر از پایگاه هایی است که در صورت خرید اشتراک آن امکان جستجوی پروانه های ثبت اختراع سراسر جهان را فراهم می کند. این پایگاه داده های خود را از پایگاه های اداره های ثبت اختراع مانند پایگاه اد ...

پایگاه ثبت اختراع ژاپن

پایگاه ثبت اختراع ژاپن
 معرفی پایگاه ثبت اختراع ژاپن jpo اداره ثبت اختراع ژاپن یک سازمان دولتی بوده که در اوریل ۱۸۸۵ در ژاپن تاسیس شده است. دفتر این سازمان در توکیو واقع شده و از بخش های مختلف مانند امور عمومی، علائم تجاری، طراحی و اداری، بخش های مربوط به بررسی پروانه ه ...

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا
 معرفی پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا epo در ۵ اکتبر سال ۱۹۷۳ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا در مونیخ آلمان به امضای ۱۶ کشور رسید و موجب ایجاد سازمان ثبت اختراع اروپا و نیز شکل گیری نوعی نظام حقوقی مستقل برای بررسی و اعطای پروانه های ثبت اختراع اروپا ...