با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

پایگاه دبلیو آی پی اس گلوبال

پایگاه دبلیو آی پی اس گلوبال
 معرفی پایگاه ثبت اختراع WIPS Global این پایگاه اطلاعاتی یک بستر آنلاین برای جستجو و تجزیه و تحلیل پروانه های ثبت اختراع از سراسر جهان است. روش های مختلفی برای جستجوی پروانه های ثبت اختراع حوزه شیمی در این پایگاه وجود دارد. از جمله این موارد می توان ...

پایگاه اطلاعاتی پت بیس

پایگاه اطلاعاتی پت بیس
 معرفی پایگاه جستجوی پتنت PatBase این پایگاه اطلاعاتی یکی دیگر از پایگاه هایی است که در صورت خرید اشتراک آن امکان جستجوی پروانه های ثبت اختراع سراسر جهان را فراهم می کند. این پایگاه داده های خود را از پایگاه های اداره های ثبت اختراع مانند پایگاه اد ...

پایگاه اطلاعاتی فری پتنتس آنلاین

پایگاه اطلاعاتی فری پتنتس آنلاین
 معرفی پایگاه فری پتنتس آنلاین (Free Patents Online (FPO با استفاده از این پایگاه می توان با دو روش جستجوی سریع و تخصصی اطلاعات پروانه های ثبت اختراع پایگاه های اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا، اداره ثبت اختراع اروپا، چکیده های ژاپن، س ...

موتور جستجوی گوگل پتنتس

موتور جستجوی گوگل پتنتس
 معرفی موتور جستجوی گوگل پتنتس Google Patents  این موتور جستجو با داشتن یک رابط کاربری ساده و به صورت رایگان امکان جستجو و دستیابی به چکیده یا متن کامل پروانه های ثبت اختراع بیش از ۱۰۵ اداره ثبت اختراع از سطح جهان را فراهم می آورد. در بخش جستجوی پیشرف ...

پایگاه ثبت اختراع کانادا

پایگاه ثبت اختراع کانادا
 معرفی پایگاه ثبت اختراع کانادا Canadian Intellectual Property این پایگاه اطلاعاتی یک سایت جستجوی تعاملی بوده که به منظور کمک به جستجوی اطلاعات پروانه های ثبت اختراع کانادا ایجاد شده است. پوشش زمانی آن از سال ۱۸۶۹ تاکنون است و اطلاعاتی از جمله تصویر پروانه ...

پایگاه ثبت اختراع ژاپن

پایگاه ثبت اختراع ژاپن
 معرفی پایگاه ثبت اختراع ژاپن jpo اداره ثبت اختراع ژاپن یک سازمان دولتی بوده که در اوریل ۱۸۸۵ در ژاپن تاسیس شده است. دفتر این سازمان در توکیو واقع شده و از بخش های مختلف مانند امور عمومی، علائم تجاری، طراحی و اداری، بخش های مربوط به بررسی پروانه ه ...

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا
 معرفی پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا epo در ۵ اکتبر سال ۱۹۷۳ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا در مونیخ آلمان به امضای ۱۶ کشور رسید و موجب ایجاد سازمان ثبت اختراع اروپا و نیز شکل گیری نوعی نظام حقوقی مستقل برای بررسی و اعطای پروانه های ثبت اختراع اروپا ...

پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری

پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری
 معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO سازمان جهانی مالکیت فکری World Intellectual Property Or ganization‬ آژانس وابسته به سازمان ملل و یک سازمان جهانی برای حمایت از خدمات مالکیت فکری، سیاست، اطلاعات و همکاری ها است که در سال ۱۹۶۷ و با تصویب کنوانسیون تاسیس سازمان ...