با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

نرم افزار مدیریت منابع زایت

نرم افزار مدیریت منابع زایت
 معرفی نرم افزار zite در عصر حاضر تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین دغدغه های افرادی تبدیل شده است که به صورت مستقیم و مداوم با این حوزه سروکار دارند. اطلاع از علاقه مخاطبان در هر حوزه و موضوع های مورد علاقه آنها یکی از مهمترین فا ...

نرم افزار مدیریت منابع آتاویست

نرم افزار مدیریت منابع آتاویست
 معرفی نرم افزار atavist آتاویست برای پست‌های طولانی طراحی شده است. آن‌هایی که در حدود ۲۰ هزار کلمه هستند. این آپ کمک می‌کند تا خوانندگان را در سرتاسر یک پست، علاقه‌مند و حواس جمع نگه دارد. آتاویست گزینه‌هایی برای دانش آموزان دارد و به آن‌ها اجا ...