با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

پایگاه اطلاعاتی فیچ سولوشن

پایگاه اطلاعاتی فیچ سولوشن
 معرفی پایگاه اطلاعاتی fitchsolutions در دنیای حاضر یافتن اطلاعات معتبر و دقیق خصوصا در بازارهای مالی و تجاری کاری بسیار دشوار است. فیچ سولوشن با بیش از ۳۵ سال خدمات اطلاعاتی در زمینه صنعت و تجارت همواره در پی ارائه اطلاعات معتبر در زمینه تحقیقات ر ...