ابزارهای داده برای پژوهشگران/علم سنجان/کتابداران

مهندس حسین حیدری دروه ی ۴ ساعته آشنایی با سواد داده آشنایی با پایگاه های ارائه دهنده ی دیتاست ابزارهای علم سنجی داده ها برای تولید اطلاعات  

کشف داده ها برای کسب و کارها،صنایع و بازرگانی

تعریف داده ها داده ها برای تولید اطلاعات داده ها برای تصمیم گیری بانک های داده ای در دنیا ابزاهای آماریابی جهانی معرفی پایگاه های اطلاعات شرکت ها ابزارهای آماریابی ادامه مطلب…