با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

CIMAC – شورای بین المللی موتورهای احتراق

CIMAC – شورای بین المللی موتورهای احتراق
  CIMAC - International Council on Combustion Engines شورای بین المللی موتورهای احتراق  شورای بین المللی موتورهای احتراق در پاریس در سال ۱۹۵۱ تاسیس شد و اولین کنگره در آن برگزار شد. در ابتدا CIMAC به عنوان یک رویداد صنعتی برای بحث در مورد ایده ها و تحولات جدید در صنع ...