با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی کاکرین

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی کاکرین
معرفی پایگاه اطلاعاتی کاکرین cochranelibrary پایگاه اطلاعاتی کاکرین مجموعه ای از پایگاه ها است که در زمینه ارائه اطلاعات شواهدمحور با موضوع مراقبت های بهداشتی فعالیت می کنند. این پایگاه اطلاعاتی با بررسی سیستماتیک منابع موجود در زمینه مراقبت های بهداشت ...

وب سایت پروتکل علمی آی او

وب سایت پروتکل علمی آی او
  معرفی پروتکل علمی protocols.io پروتکل ها آن دسته از اسناد علمی هستند که پیشینه علمی، منطق، اهداف طراحی، روش ها، آمار و شیوه سازماندهی یک پروژه تحقیقی بالینی را مشخص می نمایند. یکی از مهمترین اهداف پایگاه های ارائه دهنده پروتکل های علمی ایجاد مدیریت ...

تهیه پروتکل های علمی- آنلاین لایبرری وایلی

تهیه پروتکل های علمی- آنلاین لایبرری وایلی
پروتکل چیست؟ پروتکل های علمی نوعی از اطلاعات هستند که اغلب به حوزه ی پزشکی، سلامت، زیست شناسی و.... مرتبط هستند. به مجموعه ای از قوانین و دستورات مشخص که در سطح جهان یکسان بوده و برای تمامی افراد در هر نقطه دستورات ثابت و مشخصی را شامل می شود پروتکل می ...

معرفی پایگاه اشپرینگر نیچر پروتکل

معرفی پایگاه اشپرینگر نیچر پروتکل
پروتکل چیست؟ به مجموعه ای از قوانین و دستورات مشخص که در سطح جهان یکسان بوده و برای تمامی افراد در هر نقطه دستورات ثابت و مشخصی را شامل می شود پروتکل می گویند. در سطح دنیا انواع متفاوتی از پروتکل ها در زمینه های مختلف وجود دارد، به عنوان مثال پروتکل ه ...

ارائه پروتکل های زیست پزشکی در اشپرینگ پروتکل

ارائه پروتکل های زیست پزشکی در اشپرینگ پروتکل
پروتکل چیست؟ به مجموعه ای از قوانین و دستورات مشخص که در سطح جهان یکسان بوده و برای تمامی افراد در هر نقطه دستورات ثابت و مشخصی را شامل می شود پروتکل می گویند. در سطح دنیا انواع متفاوتی از پروتکل ها در زمینه های مختلف وجود دارد، به عنوان مثال پروتکل ه ...