با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی کاکرین

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی کاکرین
معرفی پایگاه اطلاعاتی کاکرین cochranelibrary پایگاه اطلاعاتی کاکرین مجموعه ای از پایگاه ها است که در زمینه ارائه اطلاعات شواهدمحور با موضوع مراقبت های بهداشتی فعالیت می کنند. این پایگاه اطلاعاتی با بررسی سیستماتیک منابع موجود در زمینه مراقبت های بهداشت ...

LWW Health Library databases accounts

LWW Health Library databases accounts
         ایمیل به یابشLWW Health Library: ADVANCED PRACTICE NURSING LWW Health Library: Advanced Practice Nursing supports both the practice and specialty-based areas of the curriculum for nurses working towards their Master of Science in Nursing (MSN) or Doctor of Nursing Practice (DNP). The LWW Health Library: Advanced Practice Nursing supports ...

Mobile Medical/health Applications

Mobile Medical/health Applications
اپلیکیشن های موبایلی پزشکی کاربرد زیادی برای پزشکان، دانشجویان پزشکی، اعضای هیئت علمی، کادر درمان پیدا کرده اند. با یک جستجوی ساده در گوشی اطلاعات دارویی بسیار و ... در دسترس قرار می گیرد. شرکت یابش نیز بخشی از اپلیکیشن های کاربردی پزشکی را بصورت م ...

فروش اکانت پایگاه ها و اپلیکیشن های پزشکی

فروش اکانت پایگاه ها و اپلیکیشن های پزشکی
بانک های اطلاعاتی پزشکی برای رفع نیاز پزشکان، دانشجویان پزشکی، اعضای هیئت علمی، کادر درمان بسیار ضروری است شرکت یابش نیز اکانت دسترسی بخشی از این پایگاه های کاربردی پزشکی را به صورت موردی و شخصی با قیمت مناسب و با کارکرد ۶ ماه تا یک ساله ارائه می ده ...

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی
بانک های اطلاعاتی  علمی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان بسیار ضروری است یابش  اکانت دسترسی تعداد زیادی از پایگاه اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد. اکانت های موجود به صورت شخصی برای کاربران ارائه خواهد شد. ...

Medical/health databases accounts

Medical/health databases accounts
بانک های اطلاعاتی پزشکی برای رفع نیاز پزشکان، دانشجویان پزشکی، اعضای هیئت علمی، کادر درمان بسیار ضروری است شرکت یابش نیز اکانت دسترسی بخشی از این پایگاه های کاربردی پزشکی را بصورت موردی و شخصی با قیمت مناسب و با کارکرد ۶ ماه تا یک ساله ارائه می دهد. ...