وقتی مقاله‌ای در مورد «قهر مش مراد با برادرش» در همایش علوم رفتاری پذیرش گرفت

bs2014

منبع :http://danakhabar.com/fa/news/1169091 وقتی مقاله‌ای در مورد «قهر مش مراد با برادرش» در همایش علوم رفتاری پذیرش گرفت چکیده طنز ارسال شده یک استاد دانشگاه به کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری (!) Read More …