پوسترهای کتابخانه ای

shakhes

  احساس می کنم از کتاب ها می ترسم. هر وقت خود را در میان کتابها می بینم، با صراحت بی رحمانه ای احساس نادانی می کنم.جهل! هیهات! با این Read More …