ابزارهای پیشینه‌یابی

با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

در اینجا با ابزارهای پیشینه‌یابی آشنا شوید

  • پایگاه اطلاعاتی گارتنر اسپشیال ریپورت

    معرفی پایگاه اطلاعاتی Gartner Special Reports ...

  • فروش گزارش های gbiresearch

    لیست گزارشات قابل تهیه از gbiresearch.com برای استعلام قیمت با یابش تماس بگیرید: ------------------------------------------------------------- Psoriasis Therapeutics in Asia-Pacific Markets to 2024 - Increasing Prevalence, Advent of Novel Biologics and Pipeline Drugs to Drive the Market Inflammatory Skin Diseases Drug Development Pipeline Review, 2018 Mosquito-borne Diseases Drug Developme ...