معرفی پایگاه اسمال بیزنس رفرنس سیستم از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی(Small Business Reference System (ebscohost این پایگاه تمام متن بسیاری از کتاب های مرجع برای استفاده در حوزه کسب و کارهای کوچک را به طور انحصاری فراهم می ادامه مطلب…