معرفی پایگاه اسمال بیزنس رفرنس سیستم از ابسکوهاست

Small Business Reference System (ebscohost) این پایگاه تمام متن بسیاری از کتاب های مرجع پرای استفاده در حوزه کسب و کارهای کوچک را به طور انحصاری فراهم می کند. هم ادامه مطلب…