محصولات برای کتابخانه ها و سازمان ها

بخش فناوری : کتابخانه دیجیتال دی اسپیس (مدیریت انواع منابع الکترونیکی در زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و …)، پورتال های کتابخانه ای تخصصی، دانشگاهی، عمومی، خدمات تخصصی علم سنجی ادامه مطلب…