معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

Finance Source (ebscohost) فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می ادامه مطلب…