معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Finance Source (ebscohost فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از ادامه مطلب…