معرفی پایگاه لیگال کالکشن از ابسکوهاست

Legal Collection (ebscohost) لیگال کالکشن یک پایگاه اطلاعاتی ارزشمند در زمینه موضوعات اخیر، پژوهش­ ها، تفکرات و جریان­ های دنیای حقوق است. این پایگاه شامل متن کامل صدها ژورنال بسیار ادامه مطلب…