معرفی پایگاه مسترفایل پریمیر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (MasterFILE Premier (ebscohost این پایگاه که مخصوصا برای کتابخانه های عمومی طراحی شده است، متن کامل مجلات و کتب مرجع و اسناد منابع اصلی را فراهم می ادامه مطلب…

معرفی پایگاه مستر فایل کامپلیت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (MasterFILE Complete (ebscohost مسترفایل کامپلیت بزرگترین مجموعه از متن کامل مجلات پرطرفدار، کتب مرجع و دیگر منابع شایان توجه را از برجسته ­ترین ناشران جهان دردسترس قرار ادامه مطلب…