معرفی پایگاه اف اس تی ای فود ساینس اند تکنولوژی ابسترکتس از ابسکوهاست

FSTA-Food Science and Technology Abstracts (ebscohost) این پایگاه تخصصی گسترده، ادبیات علمی و تخصصی مرتبط به غذاها، نوشیدنی ها و تغذیه را پوشش می دهد. این پایگاه توسط گروهی از ادامه مطلب…

معرفی پایگاه فود ساینس سورس از ابسکوهاست

 (ebscohost) Food Science Source فود ساینس سورس یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن و گسترده است که برای کمک به نیازهای پژوهشی صنایع غذایی طراحی شده است. این پایگاه صدها ژورنال ادامه مطلب…

معرفی پایگاه چکیده نامه ای سی ای بی از ابسکوهاست

CAB Abstracts (ebscohost) پایگاه خلاصه نامه ای سی ای بی که توسط سی ای بی آی تولید شده است، سرویس اطلاعاتی برجسته خلاصه های زبان انگلیسی است که دسترسی کاربران ادامه مطلب…

معرفی پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

CAB Abstracts Archive (ebscohost) پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو که توسط سی ای بی آی تولید شده است، یک پایگاه کتابشناختی آرشیوی است که ادبیات علوم زیستی کاربردی را ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اگریکولا از ابسکوهاست

AGRICOLA (ebscohost) اگریکولا که رکوردهای کتابخانه ملی کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا را در خود جای داده، میلیون ها استناد مربوط به حوزه کشاورزی را فراهم می­کند. استنادها برای کمک به ادامه مطلب…