پایگاه اطلاعاتی مث ساینت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی  (MathSciNet (ebscohost مث ساینت پایگاه اطلاعاتی آنلاین جامعه ریاضیات آمریکا است که دسترسی کاربران را به مجموعه­ ای از خلاصه­ ها، مرورها و اطلاعات کتابشناختی علوم ریاضیات ادامه مطلب…