تجزیه و تحلیل کلمات

برای تجزیه و تحلیل کلمات، ابزارهای زیادی هستند. اما به نظر این ابزار ساده و مفید است: https://voyant-tools.org کافیه یک متن به هر زبان (فارسی یا انگلیسی یا زبان‌های دیگر) ادامه مطلب…