آبنبات های کتابخونه

آبنبات های کتابخونه خیلی لذیذ و خوشمزه اند! یک راهنمای رنگی رنگی از آنچه که یک کتابدار ۲٫۰ برای همه فعالیت های روزانه خود باید با آن آشنا شود.

بفرمایید میل کنید نوش جان

درباره ی کتابدار ۲٫۰کتابدار ۲٫۰ یک تعریف دارد (Web2.0+Librarians=Librarians 2.0) و ما از آن به مفهوم کتابداران نسل جدید یاد می کنیم. امروزه به واسطه حضور و بروز فناوری های نو ساختار کتابخانه ها دچار تحول می شود و کتابداران نیازمند این هستند که در کمترین زمان ممکن آموزش های لازم برای چگونگی برخورد با این فناوری ها و مهارت های جدید را، فرا بگیرند.
ما به همراه جمع بسیار بزرگی از جوانان کتابدار ایرانی سعی در جان بخشیدن به این مفهوم در کتابخانه ها و بین کتابداران ایرانی هستیم. ما مجله منتشر میکنیم، کتاب ترجمه می کنیم، در گروه های مجازی اطلاعات و مهارت ها را به اشتراک میگذاریم و ….همچنین آموزش های حضوری ما در کتابخانه ها و برای کتابداران و پژوهشگران نیز جاریست و تاکنون بیش از ۲۰ کارگاه و سمینارهای مربوط به کتابدار ۲٫۰ برگزار شده است.
زیرمجموعه هاbookEducation
منابع
آموزشی
کتابدار ۲٫۰
۵-Creativity-in-Library۰-WEB2.0۲-Digital-library۱۱-Browsers
۸-Google-skills۱۰-Social-Networks۹-Hacking-and-Security۱-Databases۶-Branding-in-the-library
۳-Programming-Library۱۶-Technology-of-the-future۱۵-Content۱۴-professional-softwares۱۳-Public-software
۴-Scientometrics۷-Green-Library۱۲-Internet-skills۱۷-Individual-development
شبکه های مجازیtelegram-logo-icon-5گروه کتابداران۲٫۰googleگروه گوگل کتابداران ۲٫۰telegram-logo-icon-5کانال یابش کتابدار ۲٫۰