Posted on

پایگاه اطلاعاتی پزشکی اکسس فارماکوتراپی پرنسیپل پرکتیس

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی پزشکی اکسس فارماکوتراپی پرنسیپل پرکتیس Pharmacotherapy Principles & Practice

پایگاه اطلاعاتی اکسس فارماکوتراپی از مجموعه مک گراوهیل یک مجموعه کوچک از داروهای معروفی است که به عنوان راهنما برای کاربران در نظر گرفته شده است. متون راهنمای موجود در این پایگاه متن های کوتاه و مختصری است که اطلاعات اصلی در زمینه داروشناسی را ارائه می دهد و امکان تعامل با پزشکان و نویسندگان را  برای کاربران فراهم می سازد.

 

وب سایت اصلی

Pharmacotherapy Principles & Practice

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید