Posted on

پایگاه اطلاعاتی پزشکی اکسس مورتاگ کالکشن

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی پزشکی اکسس مورتاگ کالکشن Murtagh Collection

پایگاه اطلاعاتی اکسس مورتاگ مجموعه ای بینظیر از سال ها طبابت و تجربیات جان مورتاگ پزشک عمومی است. این مجموعه اطلاعاتی از جمله مجموعه های استاندارد و تاثیرگذار در زمینه پزشکی عمومی و مراقبت های بهداشتی اولیه است که حاصل تجربیات این پزشک است. این مجموعه اطلاعاتی با متنی روان و ساده همراه با تصاویر بسیار به آموزش پزشکی عمومی و درمان بیماری ها می پردازد. در واقع این پایگاه اطلاعاتی یک مرجع تشخیص سریع برای پزشکان عمومی است و همچنین ابزاری مفید برای دانشجویان پزشکی به منظور آموزش و آمادگی در آزمون نیز محسوب می شود.

 

وب سایت اصلی

Murtagh Collection

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید