Posted on

وب سایت پلچ اسکن

 

معرفی وب سایت PlagScan

مسئله سرقت ادبی و یا مالکیت معنوی بحث تازه ای در دنیای علم نیست و بارها این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که افرادی از مطالب موجود در متون دیگر استفاده کرده و نامی از نویسنده آن نبرده اند. گاهی اوقات این مسئله به صورت غیرعمدی صورت می گیرد که این امر در دنیای امروز و با توجه به دسترسی گسترده کاربران به اینترنت بیشتر دیده می شود. متون منتشر شده در فضای وب بدون نظارت دقیق و مشخصی منتشر می شوند و گاه ممکن است مطلب یک نویسنده با نام فرد دیگری منتشر شود.

ابزار بررسی سرقت ادبی به منظور شناسایی اینگونه متون سالها است مورد استفاده قرار میگرد. وب سایت پلچ اسکن نیز یکی از این ابزارها است که به بررسی متون ارسال شده به سایت و سنجش میزان کپی بودن مطالب آن با دیگر متون موجود در فضای وب می پردازد. از دیگر خدمات این وب سایت می توان به مطالب آموزشی در خصوص روش های صحیح استناددهی برای پیشگیری از سرقت ادبی و همچنین بررسی عواقب سرقت ادبی اشاره نمود.