پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد ان او ای ای

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ان او ای ای NOAA

این پایگاه اطلاعاتی یکی از پیشگامان ارائه اطلاعات در زمینه زیست محیطی و تغییرات جوی است که اقدام به ارائه اطلاعات در این زمینه به صورت رایگان به کاربران و محققان مینماید. این پایگاه یک بایگانی گسترده مقالات علمی در حوزه های تحقیقات جوی، تحقیقات دریایی، اقیانوس شناسی، مسائل ژئوفیزیک و مواردی از این دست است.

این پایگاه با حمایت از پروژه های تحقیقاتی و با در دسترس قرار دادن داده های پژوهشی به صورت رایگان گام مهمی در تحقیقات مربوط به پیش بینی آب و هوا و مسائل زیست محیطی بر میدارد. پایگاه اطلاعاتی به کاربران خود امکان دستیابی به بیش از ۲۶ هزار مجموعه داده پژوهشی را فراهم می آورد.

حوزه موضوعی این پایگاه شامل مواردی مانند تغییرات و خصوصیات جوی، اکوسیستم شناسی، تغییرات قطب شمال، اقلیم جهانی، ژئومغناطیس، زمین شناسی، ژئوفیزیک دریایی، خطرات طبیعی، اکتشافات و تحقیقات اقیانوس، آب و هوای اقیانوس، اقیانوس شناسی ماهواره ای، دما و بارش جهانی، سوابق دمایی جهانی، گزارش های اقلیمی، نقشه های دما، نقشه های هواشناسی، شاخص استرس گرمایی و بسیاری موارد دیگر می شود.