2016-09-10بازدید 1464
Posted on

آیا از یاد برده اید؟

بارها گفته بود و دگر بار تکرار کرد
ساعت ها گفت و هزاران شنیدند
کلام به اوج رسید…
لب ها تکرار کرد و دست ها در یکدیگر فشرده شد…
چه شکوه جلالی
خورشید هدایت خوش درخشید
و بلندترین آوای رشد سروده شد.
به من، به تو و…تمامی کمال را نمایاند و دستمان را به دستش داد و …
آیا از یاد برده اید…؟!!
—————
مولف:دکتر محمد گرایلی
ناشر پیام طوس
۱۳۸۳
شابک: ۹۶۴۱۹۵۸۳۹۲
—————
طراح: علی ایزدی
بازطراحی : یابش

برای دانلود کامل عکس ها اینجا کلیک کنید.