Posted on

پایگاه اطلاعاتی اگریکولا از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی (AGRICOLA (ebscohost

پایگاه اطلاعاتی اگریکولا که رکوردهای کتابخانه ملی کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا را در خود جای داده، میلیون ها استناد مربوط به حوزه کشاورزی را فراهم می­کند. استنادها برای کمک به پژوهش در حوزه کشاورزی از منابع مختلفی مانند مقالات ژورنال ها، فصول کتاب ها، پایان­ نامه ها، پتنت ها، نرم افزارها، مواد دیداری-شنیداری و گزارش های تخصصی استخراج شده اند.

کتابخانه ملی کشاورزی برای دانشکده­ ها و دانشگاه های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه های دارای رشته های مرتبط به کشاورزی و دیگر دانشگاه های تحت حمایت ایالت ها، منابع اطلاعاتی فراهم می کند. بنابراین اگریکولا حوزه گسترده­ ی از موضوعات مرتبط به کشاورزی را پوشش می دهد. حوزه های تحت پوشش شامل غذا و تغذیه انسان، مهندسی و فناوری کشاورزی، زمین و محیط زیست و… است.

پایگاه در یک نگاه

حوزه موضوعی: کشاورزی و علوم غذایی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

میزان محتوا

حدود ۵/۷ میلیون استناد

پوشش موضوعی

علوم حیوانات و دام پزشکی

حشره شناسی

علوم گیاهی

جنگل داری

پرورش آبزیان و شیلات

کشاورزی و سیستم های کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

توسعه و آموزش

 

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/agricola

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.