Posted on

پایگاه کوکرین کالکشن پلاس از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه  Cochrane Collection Plus) ebscohost)

این پایگاه یک منبع با کیفیت از اطلاعات مرتبط به سلامت است که نه تنها برای مراقبان سلامت و بیماران مفید است، بلکه برای تمامی پژوهشگران، مدرسان و سرمایه گذاران با هر سطحی از تخصص در حوزه پزشکی مناسب است.

کوکرین کالکشن پلاس فراگیرترین پایگاه اطلاعاتی را از کتابخانه کوکرین (یکی از منابع کلیدی شواهد محور در زمینه پزشکی) گرد آورده است، هم­چنین شامل این پایگاه مرورهای سیستماتیک کوکرین (منبع برجسته مرورهای سیستماتیک هم تراز خوانی شده) است. تمامی منابع کوکرین کالکشن پلاس توسط انتشارات وایلی اند سانز منتشر می­ شوند.

کوکرین کالکشن پلاس در یک نگاه

حوزه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

منابع

  • پایگاه مرورهای سیستماتیک کوکرین
  • پاسخ های بالینی کوکرین
  • سیستم ثبت مرکزی آزمایش های کنترل شده
  • سیستم ثبت روش شناسی ها

 

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/cochrane-collection-plus

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.