Posted on

پایگاه اطلاعات پزشکی اکسس سرجری

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی اکسس سرجری Access Surgery

این پایگاه یک منبع جامع جراحی و عمل بالینی است. پایگاه Access Surgery مجموعه بی نظیری از فیلم ها و انیمیشن های جراحی را دارا است، همچنین این پایگاه شامل بانک اطلاعاتی جامعی از داروها است. این پایگاه اطلاعاتی با ارائه ویدئوهای آموزشی از انواع جراحی ها یک منبع بسیار مهم و کارآمد در زمینه آموزش و همچنین بازآزموزی پزشکان و جراحان به شمار می آید. ویدئوها و  منابع آموزشی موجود در این پایگاه یک پشتیبان قابل اعتماد و دقیق برای کاربران خود است.

وب سایت اصلی

Access Surgery

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید