Posted on

معرفی پایگاه سایک تستس از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی (PsycTESTS (ebscohost

این پایگاه منبع برجسته ای از اطلاعات ساختارمند درباره آزمون های حوزه های متفاوت روانشناسی می باشد. سایک تستس که توسط انجمن روانشناسی آمریکا (ای پی ای) تولید می شود، شامل هزاران ابزار آزمون گیری است که بیشتر آن ها قابل دانلود فوری هستند و برای تدریس و پژوهش قابل استفاده هستند. سایک تستس با نمایه تخصصی اش، دانلود ابزارهای پژوهشی، از جمله دامنه گسترده ای از ابزارهایی را که تا به حال قابل خرید نبوده اند، قابل انجام کرده است. پوشش گسترده هزاران ابزار پژوهش،این پایگاه را به یک نقطه شروع ایده آل برای طراحی تحقیقات جدید توسط پژوهشگران تبدیل کرده است. سایک تستس گستره متنوعی از ابزارها شامل آزمون های استعدادیابی، مقیاس های شخصیت و ابزارهای اندازه گیری عملکرد شناختی را دربرمی گیرد.

گسترده و استفاده آسان

هر رکوردی در این پایگاه به حداقل یک منبع لینک داده شده است که تکامل ابزار آن رکورد را توصیف می کند، استفاده از آن را توضیح می دهد یا به مرور آن ابزار می پردازد. هم چنین ممکن است لینک هایی به مطالب داوری شده، گزارش های تخصصی یا پایان نامه ها داده شده باشد. در جای ممکن نیز دیگر اسنادی مانند دستورالعمل، فرم پاسخ و راهنمای نمره گذاری هم برای ابزارها فراهم شده است. روش نمایه سازی به کار گرفته شده در سایک تستس به کاربران اجازه جستجو و مرور دیداری در مطالب پایگاه را می دهند.

معتبر و با کیفیت

تمامی ابزارهای اندازه گیری موجود در سایک تستس، از طریق انجام فراتحلیل در میان ژورنال های هم ترازخوانی شده منتشر شده در ای پی ای، گروه انتشاراتی هگرف و دیگر انتشارات های بزرگ جمع آوری شده اند. نمایه تخصصی، همراه با لینک به رکوردهای سایک اینفو و دیگر اسناد موجود در پایگاه، آن را به یک منبع برجسته برای ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز پژوهشگران روانشناسی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی تبدیل کرده است.

در یک نگاه

نوع محتوا: تمام متن

حوزه موضوعی: روانشناسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • به روز رسانی ماهانه
  • در دسترس بودن ابزارهای پژوهشی به صورت پی دی اف های قابل دانلود یا فایل های چند رسانه ای
  • دسترسی به ابزارهای اندازه گیری به بیش از ۴۰ زبان
  • پوشش مطالب بیش از ۱۰۰ سال با تاکید ویژه بر پژوهش های حاضر در زمینه ابزارها

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/psyctests

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/psyctests

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.