Posted on

پایگاه اطلاعاتی بیوسس پریویز از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی (BIOSIS Previews (ebscohost

پایگاه بیوسس پریویز که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، نمایه گسترده ای از ژورنال ها، کتاب ها، نشست ها و پتنت ها را در حوزه علوم زیستی و زیست پزشکی فراهم می کند. این پایگاه پژوهش های تجربی و پیش بالینی، روش ها و دستورالعمل ها، مطالعات حیوانی و دیگر موضوعات را پوشش می دهد؛ هم چنین شامل واژه های مش برای بیماری ها می شود.

این پایگاه برای پژوهشگران داده های مورد نیازشان را برای آماده کردن پروژه های تحقیقاتی، آماده کردن پروپوزال برای گرفتن بودجه و دنبال کردن روندهای علوم زیستی فراهم می کند. بیوسس پریویز محتوای ژونال های بیولوژیکال ابسترکتس را با محتوای غیر ژورنالی آن مانند گزارش ها، مرورها و نشست ها ترکیب می کند. نمایه تخصصی پایگاه به پژوهشگران برای یافتن نتایج درست تر و دقیق تر کمک می کند.

محتوای معتبر و تخصصی

هر مطلبی که به بیوسس پریویز وارد می شود، توانسته است استانداردهای فرایند ارزیابی آن را برآورده کند. این فرایند موارد غیر مرتبط و اضافی را حذف می کند و در نهایت داده هایی در دسترس قرار می گیرند که صحیح، معنادار و به روز هستند. پژوهشگران می توانند با استفاده از اسکن های موجود که به سال ۱۹۲۶ برمی گردند، داده های بیش از ۸۰ سال را ردیابی کنند و داده های تایید کننده یا رد کننده پژوهش هایشان را به دست آورند. این اسکن ها به پژوهشگران امکان تحقیقات گسترده تر و عمیق تر را می دهد؛ هم چنین آن ها می توانند روندهای مختلف شکل گرفته در گذشته را دنبال نمایند.

مزایای مهم برای پژوهشگران

 • در دسترس قرار دادن بیشترین تعداد نتایج مرتبط در حوزه تحقیقات علوم زیستی نسبت به پایگاه های دیگر
 • جستجو در میان کتاب ها، نشست ها و پتنت های علوم زیستی که در وب آو ساینس کر کالکشن و مدلاین در دسترس نیستند.
 • یافتن مقالات تاثیرگذار از ژورنال های مهم و هم ترازخوانی شده
 • جستجو در میان روندهای جدید که به تداوم پژوهش های موفق و دستاوردهای مهم کمک می کند.
 • ادغام جستجوها، نوشته ها و اطلاعات کتابشناختی در یک فرایند ساده.

پایگاه در یک نگاه

حوزه موضوعی: زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

پوشش موضوعی

موضوعات سنتی

 • زیست مولکولی
 • گیاه شناسی
 • جانور شناسی
 • بوم شناسی و محیط زیست
 • میکروبیولوژی

موضوعات بین رشته ای

 • درمان های تجربی و بالینی و دامپزشکی، بیوتکنولوژی و ژنتیک
 • کشاورزی و تغذیه
 • دارو شناسی
 • سلامت عمومی
 • بیوشیمی

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/biosis-previews

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.