Posted on

پایگاه اطلاعاتی گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی  (Global Health Archive (ebscohost

این پایگاه کتابشناختی که توسط سی ای بی آی تولید می شود، شامل منابع پژوهشی بیوشیمی و سلامت عمومی از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳ است. این پایگاه دارای صدها هزار خلاصه از ژورنال هایی است که دیگر چاپ نمی شوند؛ در نتیجه یک بستر تاریخی از مسائل بین المللی مربوط به سلامت عمومی فراهم می کند.

منابع پایگاه

بولتن بیماری های گرمسیری: پایگاه برجسته کتابشناختی و خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه بیماری های عفونی و سلامت عمومی در کشورهای حاره ای و درحال توسعه

خلاصه های مربوط به بهداشت و بیماری های مسری: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه بیماری های مسری و سلامت عمومی شامل شیوع شناسی، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها.

مرور حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی که از پایگاه های مرتبط به علوم زیستی کاربردی و دیگر بندپایان انتخاب شده اند.

مرور قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی که از پایگاه علوم زیستی کاربردی انتخاب شده اند.

مرورها و خلاصه های تغذیه ای: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه ها که آخرین اطلاعات مرتبط با موضوعات غذایی و سلامتی را از طبقه­ بندی های غذایی گرفته تا محافظت در برابر چاقی، تغذیه وریدی و آلرژی ها پوشش می دهد.

خلاصه های مربوط به کرم های انگلی: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه کرم های انگلی از ژنتیک مولکولی گرفته تا شیوع شناسی آن ها.

گلوبال هلث آرشیو توسط مرکز بین المللی علوم زیستی و کشاورزی تولید می شود. این مرکز که یک موسسه غیر انتفاعی بین المللی است، بر بهبود زندگی از طریق حل مشکلات کشاورزی و زیست محیطی متمرکز است.

پایگاه در یک نگاه

نوع رکورد: آرشیو

حوزه موضوعی: زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

میزان محتوا

  • بیش از ۸۰۰۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳

موضوعات

  • تروریسم زیستی
  • کنترل بیماری ها
  • محافظت از پتنت ها
  • امنیت غذایی و سوءتغذیه
  • اثرات تحولات اقتصادی بر سلامتی

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/digital-archives/global-health-archive

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.