Posted on

پایگاه ایسابل سیمپتوم چکر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه  (Isabel Symptom Checker (ebscohost

ایسابل سیمپتوم چکر یک ابزار منحصر به فرد و قوی برای بالا بردن فعالیت و نیرومند کردن مصرف کنندگان شبکه های مراقبتی است. این پایگاه که منطبق بر پایگاه ایسابل (ابزار کمک تشخیصی متخصصان) است، برای استفاده بیماران و مصرف کنندگان شبکه های مراقبتی طراحی شده است. بیماران می توانند با استفاده از این پایگاه عالی و محتوای شواهد مدار و یکپارچه آن در بخش هلث لایبرری به یک منبع معتبر برای اطلاعات مرتبط به علایم و بیماری ها دسترسی داشته باشند. آن ها با وارد کردن علایم خود به زبان روزمره می توانند از طریق گفتگو با یک مراقب سلامتی درباره وضعیت خود به اطلاعاتی که نیاز دارند، دست یابند. این پایگاه می تواند به آسانی با وبسایت و پرتال بیماران هر کلینیک ادغام شود یا آرم کلینیک ها به طور کامل بر آن نهاده شود.

بالا بردن میزان فعالیت بیماران با استفاده از سیمپتوم چکر

  • در ارتباط نگه داشتن بیماران و مصرف کنندگان با سیستم مراقبتی از طریق فراهم آوردن نیازهای اطلاعاتی آن ها
  • هدایت بیماران از طریق اینترنت به وسیله یک منبع معتبر
  • بالا بردن ارتباط با فراهم کنندگان
  • جذب بیماران به سمت کلینیک و متخصصان خود از طریق لینک در پایگاه
  • ارتباط با بیماران و کاربران خدمات، از طریق ایجاد پلتفرمی شامل مسائلی که بیماران با آن­ها رو به رو هستند.
  • استفاده از نتایج سیمپتوم چکر و تریاژ (Triage) قبل از ویزیت بیماران برای بالا بردن فعالیت آن ها و هم چنین اثربخشی ویزیت

پایگاه در یک نگاه

نوع پایگاه: تمام متن

حوزه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/isabel-symptom-checker

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.