Posted on

پایگاه اطلاعاتی ورلد تکستیلز از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی  (World Textiles (ebscoost

این پایگاه کتاب شناختی که به علت پوشش بین المللی آن از مطالب علمی، تجاری، فنی و اقتصادی شناخته می شود، دهه ها اطلاعات مرتبط به توسعه و نوآوری در صنعت نساجی را پوشش می دهد. ورلد تکستیلز دامنه گسترده ای از منابع شامل توسعه کارخانه، کنترل کامپیوتری، فرایندهای تولید و فزایندهای نهایی، توسعه تجاری، عملکرد محصولات نساجی و مسائل زیست محیطی را پوشش می دهد. رکوردهای پایگاه با استفاده از یک برنامه طبقه بندی منحصر به فرد انتخاب، خوانده و طبقه بندی می شوند که به طور سالانه برای انطباق با تحقیقات جدید، بروزرسانی می شود. این پایگاه همچنین منبعی از ثبت اختراعات و اطلاعات استانداردهای بین المللی آمریکایی، انگلیسی و اروپایی است.

پایگاه در یک نگاه

حوزه موضوعی: فناوری و مهندسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

میزان محتوا

 • نمایه و خلاصه های بیش از ۱۷۰ ژورنال
 • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۷

پوشش موضوعی

 • تولید و ویژگی های نخ
 • تولید و ویژگی های پارچه
 • فرایندهای شیمیایی و فرایندهای نهایی
 • نساجی پزشکی
 • نساجی خودکار و صنعتی
 • تولید پوشاک
 • کامپوزیت ها
 • مسائل زیست محیطی و بازیافت
 • خدمات کارخانه ای و سیستم های کنترلی
 • علوم پلیمر

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/world-textiles

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.